Komplexa moment behöver kanske inte vara så komplexa – som tex framåtsändande

Många moment tycks vara svårare än andra för tränare att sätta kriterier för under träning, inte bara kriterierna utan även delarna av ett moment, att dela upp allt, vad är vad och vad ska hunden tänka samt vilken signal ska hunden påbörja ett beteende och vilken signal ska avsluta eller förändra? Framåtsändandet är som är en våt dröm att träna om man älskar att tänka till, pilla och träna MYCKET. Det består i min värld av flera delar, som jag vill träna in separat så jag lätt kan plocka ut en bit om den behöver förbättras eller underhållas, så jag inte behöver nöta på hela kedjan för att träna en enda detalj. Det är sällan också ett framgångsrecept att lära hunden för långa sekvenser i ett svep. Just för att det blir svårt att vara noggrann med varje del. för att förtydliga detta är det som att träna hela apporteringen i ett svep, kasta ut den och hoppas på det bästa. Jag själv tränar fart ut och in för sig, gripa i en del, ingång i en del och sen hålla i en egen del. Sen drar jag bara igen blixtlåset och syr ihop allt. 

Det är oftast hundarnas grundtankar i inlärning som ställer till det, som gör att det blir svårt för det färdiga resultatet. Så kontentan av det här är ju självklart att vi får vad vi skapar, så skapar vi en hund som tittar på mig på targeten får vi det vid växlingen, en titt eller snurr, om vi lär hunden att växla på verbal signal ”SAKTA” i växlingen kommer hunden kanske aldrig ansvara för den delen, svårt då även när hunden ska växla själv sedan utan verbal signal. Vart och när ska hunden påbörja sakta? Det blir svårt att fasa ut den verbala signalen om det är tyngdpunkten, hundens grundtanke måste vara att börja gå sakta när den landat på target. Så SAMMA signal kommer alltså att avsluta ett OCH påbörja ett beteende. Om hunden lär sig att explodera ut från dig efter saktagåendet får du oftast mindre drag till dig i inkallningen och den belöningsplaceringen kan också lätt leda till att hunden ”rinner iväg” Det ska inte vara en besvikelse att bli inkallad, utan en jackpot. Jag är jätte noga med att hunden ansvarar för sina delar, tex spring fort och gå sakta. Jag vill absolut inte att det ska ligga på mig att ropa ”ehhhh sakta” när hunden är i ett för högt tempo. Det blir samma resultat som att lära hunden att sitta snett på ”fot” och rakt på ”bättre”. 

Men för att gå tillbaka till framåtsändandet. Delarna är fot, springa i galopp en sträcka, gå sakta en sträcka, inkallning och sen ska hunden repetera detta x 2 på tävling. Det som är intressant här när man ska träna framåtsändandet är vilka grundtankar hunden har i inlärningsfasen. Det är oftast det som hunden lär sig först som blir starkast, vilken tanke hunden har vid inlärningen av den delen. Jag har valt att lära hunden galoppera till en target, men vid grundinlärningen av targeten lägger jag vikt vid att hunden ska springa till en target och titta bort ifrån mig sett på en signal ”kör”, alltså inte stå face to face som om vi ska ha den till rutan eller hoppet då heter signalen ”fram”. Om hunden stannar och tittar på dig alltså mitt emot kommer du få in detta i ditt framåtsändande, hunden kommer titta bakåt när den landar på sin target, för det är så den är tränad. I värsta fall kommer hunden göra en snurr i övergången mellan galopp och sakta. Så den tillsynes lilla detaljen är för mig väldigt viktig. Tittar hunden på mig leder det ofta till att hunden till att hunden svajjar och tappar riktningen vid gruppen.

Den andra delen som är viktig för mig är att signalen för saktagåendet är targetplattan som avslutar galoppen. Hunden ska alltså se targetplattan som dels signalen för att avsluta galoppen och rikta sig framåt, men också för att påbörja ett beteende alltså saktagåendet. Så när jag har skapat ett fint saktagående med mig själv som startsignal (att jag börjar gå mot hunden i hundens riktning) lägger jag till targetplattan som en extra signal så hunden vet vart den ska växla utan att jag behöver ge verbal signal, hunden ska nu lära sig att starta sakta från targetplattan och börja gå sakta när jag rör mig framåt bakom hunden. Som en del i att underlätta inkallningsdelen flyttar jag i det här skedet belöningen hos mig (min hund går runt mig, så då är den på höger sida från min sida sett) istället för framför hunden. Så hunden tänker ”gå sakta framåt ifrån belöningen” (omvänt lockande), för att sedan få explodera till matte på belöningssignal” 

Om allt gått som det ska har vi nu gett hunden förutsättningar för att klara av följande

1 galoppera till target – rikta dig FRAMÅT ifrån mig och stanna

2 du står på en target börja gå sakta ifrån target när föraren börjar gå, (stanna när föraren stannar för att säkra förståelsen)

3 fortsätt gå sakta tills du hör signal på att bryta saktagåendet och ta dig till föraren för belöning eller ny uppgift, grundtanken i saktagåendet rör dig ifrån belöningen för att få tillgång

Filmade alla pusselbitar lite snabbt för att ni ska få en bättre bild av vad jag menar, inte optimalt att filma själv för helhetsbilden, men jag tror ni förstår att när filmen skakar går jag och när filmen är stadig står jag stilla. Hoppas ni fick några nya tankar. Kör hårt!